Wat is telepathie

telepathie mens en dieraanmelden cursus telepathie mens en dier

Telepathie is het overbrengen en ontvangen van gevoelens, emoties, beelden, geluiden en woorden. Dit gebeurt door de lucht, niet gehinderd door afstand of objecten. Hierdoor kan er een dialoog ontstaan tussen mens en dier.

Het dier spreekt geen taal (Nederlands Engels enz.) maar brengt zijn/haar gevoelens, emoties, of beelden over. Dat wordt voor mij ergens onderweg vertaald door de bron, de kosmos, of waar je in geloofd, zo valt het voor mij te begrijpen en anders om zal het voor het dier ook te begrijpen zijn. Zo ontstaat dan een "gesprek" tussen het dier en mij.
                                                                                                 
Omtrend de naam, Dierentolk of Dierenfluisteraar, is nogal wat verwarring.
Een dierentolk gaat telepathisch in contact en vertaalt de gevoelens, emoties en beelden die het dier uitzend, een dierenfluisteraar communiceert via de lichaamstaal van het dier. Ik 'lees' ook geen foto's (psygometrie). Ik ga in gesprek met een dier, het dier kan mij ook vragen stellen of in de rede vallen.

Telepathie is te leren. De mens had het van nature al in zich, maar heeft het grotendeels verloren omdat we het niet meer bewust gebruiken. Kleine kinderen bezitten het vaak nog wel. Het is net als een waterleiding die niet meer gebruikt wordt, het water wordt roestig en de leiding zal uiteindelijk dicht slibben.

Door middel van een Cursus, Communiceren met dieren, kan je dit weer aanleren. Ik wil hier wel bij zeggen dat de meeste mensen, bijvoorbeeld een Engelse of Duitse taal kunnen leren, maar de één zal zich er net mee kunnen redden en de ander zal het vloeiend gaan spreken. De kracht zit hem in het regelmatig doen.

De band met je dier zal intenser worden. Je dier zal hier zeker op reageren en waarderen.

Testimonials

Dag Petra

Ik vind dit een leuke manier om je te bedanken. Je hebt me zo goed geholpen ondanks dat ik geen consult bij je hebt gedaan. Ik ben met je adviezen aan de gang gegaan en de band tussen Black en mij is positief veranderd.

Dank je wel!!

Lees meer reacties >>

Testimonials Dieren

Het Verhaal van...

Zwartje: het gevangen poesje.

Lees hier de verhalen van de dieren zelf.