Aanmelden cursus

  • Cursus / Workshop
  • Voorwaarden *

Algemene voorwaarden

klik hier om de algemene- en betalingsvoorwaarden te downloaden

De Reikende Hand is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de praktijk  zijn achtergelaten. Het parkeren op het terrein of stalling van fiets of brommer is geheel op eigen risico, alsmede het gebruik van de praktijkruimte. Bezoek aan de praktijk geschiedt geheel op eigen risico. De Reikende Hand aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen welke zich voordoen in of rondom de praktijkruimte of het parkeerterrein.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen uit de gesprekken die ik met dieren voer.

Betalingsvoorwaarden

Consulten/behandelingen die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurd heeft de praktijk het recht de behandeling door te berekenen.

Behandelingen in de praktijk dienen contant of via Tikkie betaald te worden. Wilt u hier een factuur van dan wordt dit via de mail of whats app verstuurd.

De afstandbehandeling dient vooraf betaald te worden. U krijgt een factuur via de mail of whats app.

Behandelingen op locatie worden, met inbegrip van reiskosten, contant of via Tikkie betaald tenzij anders is overeengekomen. Wilt u hier een factuur van dan wordt dit via de mail of whats app verstuurd.

Het telepathisch consult dient vooraf betaald te worden. U krijgt een factuur die via de mail of whats app naar u verstuurd word.

Bach bloesems dienen vooraf betaald te worden. De bloesems worden via brievenpost verstuurd.

Cursus/workshop, het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt of dient direct overgemaakt te worden bij aanmelding binnen 2 weken voor de cursus/workshop.  Bij annulering binnen 7-14 dagen voor aanvang cursus/workshop, is de helft van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang cursus/workshop, is er geen teruggave.

De Reikende Hand behoudt zich het recht voor de cursus/workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. De Reikende Hand zal er echter alles aan doen de cursus/workshop doorgang te laten vinden. Het programma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus/workshop wordt geannuleerd door De Reikende Hand, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende cursus/workshop weer terug.

In het geval van contante betaling wordt dit gedaan aan het begin van de cursusdag tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Is er betaling uitgebleven dan komt er een herinnering via mail of post met een betalingstermijn van 7 werkdagen. Blijft betaling van de eerste herinnering uit dan worden er bij de tweede herinnering 10% administratiekosten gerekend.

Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

Testimonials

Van de behandeling op afstand heb ik niks gemerkt. Ik kon gewoon aan te werk gaan. Wel wist ik van de voren hoe laat de behandeling plaats zou vinden. Na de behandeling voelde ik heel duidelijk een positief verschil in mijn lichaam. De van te voren aangegeven blokkade was een stuk minder heftig aanwezig en ik voelde me lichter en rustiger. Dit is een paar weken na de behandeling nog steeds zo. Erg bijzonder en fijn om dit te mogen ervaren. 

De per mail ontvangen feedback van Petra over de weggehaalde emoties was voor het grootste deel heel herkenbaar. Ben blij dat ik de behandeling bij Petra heb mogen doen. Het heeft mij geholpen om dichter bij mezelf te komen en een stuk lichter door het leven te gaan.

H J. Emotie Code sessie

Lees meer reacties >>

Testimonials Dieren

Het Verhaal van...

Wonderboy: hij wilde nog zo graag een goede indruk achterlaten.

Lees hier de verhalen van de dieren zelf.