Aanmelden behandeling

  • Type behandeling (mens)
  • Type behandeling (dieren)
  • Voorwaarden *

Algemene voorwaarden

klik hier om de algemene- en betalingsvoorwaarden te downloaden

De Reikende Hand is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de praktijk  zijn achtergelaten. Het parkeren op het terrein of stalling van fiets of brommer is geheel op eigen risico, alsmede het gebruik van de praktijkruimte. Bezoek aan de praktijk geschiedt geheel op eigen risico. De Reikende Hand aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen welke zich voordoen in of rondom de praktijkruimte of het parkeerterrein.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen uit de gesprekken die ik met dieren voer.

Betalingsvoorwaarden

Consulten/behandelingen die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurd heeft de praktijk het recht de behandeling door te berekenen.

Behandelingen in de praktijk dienen contant of via een Tikkie betaald te worden. Wilt u hier een factuur van dan kunt u dit van te voren aangeven.

De afstandbehandeling dient vooraf betaald te worden. U krijgt een factuur die via de mail of post naar u gestuurd word.

Behandelingen op locatie worden, met inbegrip van reiskosten, contant betaald of via Tikkie tenzij anders is overeengekomen.

Het telepathisch consult dient vooraf betaald te worden. U krijgt een factuur die via de mail of post naar u gestuurd word.


Bach bloesems dienen vooraf betaald te worden. De bloesems worden via brievenpost verstuurd.

Cursus/workshop, het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt of dient direct overgemaakt te worden bij aanmelding binnen 2 weken voor de cursus/workshop.  Bij annulering binnen 7-14 dagen voor aanvang cursus/workshop, is de helft van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang cursus/workshop, is er geen teruggave.

De Reikende Hand behoudt zich het recht voor de cursus/workshop te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. De Reikende Hand zal er echter alles aan doen de cursus/workshop doorgang te laten vinden. Het programma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen. Als de cursus/workshop wordt geannuleerd door De Reikende Hand, krijg je alles wat je betaald hebt voor de betreffende cursus/workshop weer terug gestort op je rekening.

In het geval van contante betaling, dient de betaling te geschieden binnen de vermelde datum op de factuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Is er betaling uitgebleven dan komt er een herinnering via mail of post met een betalingstermijn van 7 werkdagen. Blijft betaling van de eerste herinnering uit dan worden er bij de tweede herinnering 10% administratiekosten gerekend.

Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

Testimonials

Dag Petra

Ik vind dit een leuke manier om je te bedanken. Je hebt me zo goed geholpen ondanks dat ik geen consult bij je hebt gedaan. Ik ben met je adviezen aan de gang gegaan en de band tussen Black en mij is positief veranderd.

Dank je wel!!

Lees meer reacties >>

Testimonials Dieren

Het Verhaal van...

Zwartje: het gevangen poesje.

Lees hier de verhalen van de dieren zelf.